Šta je kapilarna vlaga

Šta je kapilarna vlaga i kako ona utiče na naše zdravlje i imovinu?

Kapilarna vlaga je voda iz tla koja se mikrokapilarama građevinskog materijala podiže u zidove do visine od cca 2 metra.

Sa sobom donosi otpoljenu so čiji kristali uzrokuju velika oštećenja na objektu – materijali se počinju napuhavati, raslojavati, osipati i u konačnici otpadati.

Također je vrlo štetna za zdravlje osoba koje borave u takvim prostorijama.

Kapilarna vlaga se pojavljuje u svim objektima bez hidroizolacije ili kod kojih je došlo do njenog oštećenja usled dotrajalosti ili drugih razloga. Karakteristična je za starije kuće, zgrade, dvorce, sakralne objekte i slično.

Građevine bez hidroizolacije Sve građevine bez hidroizolacije imaju problema s kapilarnom vlagom.
Stariji objekti Stari objekti su često građeni bez temelja, izravno na tlu bez vodonepropusnih materijala.
Noviji objekti Pojavljuje se i u novijim objektima, s postavljenom hidroizolacijom. Tada se radi o oštećenju, premoštenju ili dotrajalosti hidroizolacije.

Usled delovanja kapilarne vlage objekti ubrzano propadaju!

VIŠE INFORMACIJA

Kako je prepoznati i zdravstveni rizik

Kako je prepoznati?
  • vidno oštećeni spoljašni i unutrašnji zidovi do visine od cca 2m od nivoa tla
  • ustajali i neugodan miris vlage
  • pojava buđi na površini zidova (gljivice)
  • malter na fasadi se osipa
  • zidovi su hladni i vlažni
Zdravstveni rizik

Kapilarna vlaga, osim neprijatnog mirisa, u prostor unosi bakterije i gljivice kojima zasićuje prostor i povećava atmosfersku vlagu. Dugoročno izlaganje takvim uslovima ima za rezultat pad imuniteta i razvoj alergijskih i imunoloških reakcija, pojavu astme i drugih bolesti.

0%
Kod vlažnosti do 70 %
0%
Kod vlažnosti do 80 %
0%
Kod vlažnosti do 90 %

Količine vlage do 35% se smatraju normalnim

Efikasnost toplotne izolacije zidova smanjuje se povećanjem sadržaja vlage u zidovima što za rezultat ima visoke troškove grejanja.

KONTAKT

Stojimo na raspolaganju

Za sva pitanja i dodatna objašnjenja, obratite nam se s poverenjem!

    Stranica je zaštićena korištenjem sistema reCAPTCHA i primenjuju se Google-ova  pravila privatnosti   i  uslovi pružanja usluge
    Besplatne konsultacije